Klimatizace

TOSHIBA VRF
TOSHIBA MiNi - SMMS
TOSHIBA COMMERCIAL
TOSHIBA RESIDENTIAL
Nástěnné klimatizace LG ART COOL

Pokládáte si často otázky typu:

  • Jak zajistit efektivní větrání, chlazení a vytápění prostor rodinného domu, průmyslového objektu, nebo administrativní budovy?
  • Jak zajistit účinné filtrování pachů a škodlivin z bytových, nebo komerčních prostor?
  • Jak zajistit zvlhčování/odvlhčování a ionizaci vzduchu v prostorách rodinného domu, nebo kanceláře?

Pak odpovědí je doporučení: POŘIĎTE SI KLIMATIZACI.

Klimatizační systémy jsou technologická soustava prvků vzduchotechniky, chlazení, vytápění a elektrotechniky, které prostřednictvím regulace a řízení dokáží větrat, chladit, vytápět, zvlhčovat, odvlhčovat a ionizovat vzduch prostor v rodinném domě, průmyslovém objektu, administrativní budově. Klimatizační systém je v případě využití v průmyslových prostorách nákladná vstupní investice, která pro svou efektivní funkčnost vyžaduje kvalifikovanou obsluhu a údržbu. Údržba klimatizačních systémů určených pro komerční prostory je většinou zajišťována externími servisními techniky.

Jak klimatizace funguje?

Klimatizační systém pracuje na principu výměny a přesunu energií. V praxi to znamená, že pokud v prostorách chladíme, odčerpáváme z ní teplo a naopak.

schema funkce klimatizace

V případě varianty klimatizačního systému "SPLIT", dopravu a cirkulaci chladiva (teplonosné látky) z venkovní jednotky do vnitřní jednotky zajišťuje vysoce účinný kompresor (technologie Scroll). Ve vnitřní jednotce se chladivo odpařuje (tím chladí). Ve venkovní jednotce dojde ke zkondenzování chladiva a předání tepelné energie do venkovního prostředí. V případě využití klimatizace pro účely vytápění klesá její účinnost se snižující se venkovní teplotou.

klimatizační jednotka

Jaké jsou typy klimatizací?

Okenní klimatizační jednotky jsou systémy, které se vyrábějí s chladicím výkonem až 10 kW. Jednotky se zabudují do okna nebo do zdi tak, že část s kondenzátorem je vystrčena do venkovního prostoru a část s výparníkem vyčnívá do vnitřního prostoru. Jeden motor slouží pro pohon venkovního i vnitřního ventilátor. Tyto klimatizační systémy jsou využívány převážně v bytových prostorách a jsou nejlevnějším řešením.
Nevýhoda : vysoká hlučnost

klimatizační jednotky SPLIT "SPLIT" klimatizační jednotky jsou systémy, které se sestávají vždy nejméně ze dvou dílů, propojených mezi sebou.
Vnitřní jednotka, ve které je chladič a filtr vzduchu, bývá pověšen v místnosti na zdi, pod oknem, nade dveřmi, v mezistropu atp..
Venkovní jednotka (kondenzační jednotka) obsahuje kompresor, ventilátor a kondenzátor.
Tato klimatizační systémy jsou využívány v bytových i administrativních prostorách. Systémy jsou variabilní z hlediska jednotlivých komponent, z kterých jsou sestaveny. Projekce sestavy vyžaduje plnou odbornost, znalost prostředí, pro které je návrh určen, znalost požadavků klienta.


Komerční klimatizační sestavy Komerční klimatizační sestavy jsou systémy, určené pro středně-veliké a veliké komerční objekty a komplexy (business centra, průmyslové haly, administrativní budovy) které se sestávají vždy nejméně ze dvou dílů, propojených mezi sebou. Tyto rozsáhlé celky pracují na bázi tzv. invertorových technologií, tzn., pracují na principu zpětného využití tepla a jeho redistribuce do místa určení. Venkovní jednotka (tzv. vnější jednotka systému VRF) obsahuje dvoj-rotační kompresor, ventilátor, kondenzátor a chladivo R410A. Počet a celkový výkon venkovních jednotek je dán kalkulací v projektovém návrhu.

Vnitřní klimatizační jednotky jsou většinou stejné typy, jako v případě SPLIT klimatizační jednotky (tzn. kazetové, 1 – 4 cestné; mezistropní, mezistropní kanálové; podstropní; nástěnné; okenní; skříňové).
Projekce sestavy vyžaduje plnou odbornost a zkušenost projektanta, znalost prostředí, pro které je návrh určen, znalost požadavků klienta.
Na jednu venkovní jednotku lze připojit až 25 vnitřních jednotek.

Jaké jsou doporučené výkony klimatizačních jednotek s ohledem na velikost prostor?

Při návrhu výkonu klimatizační jednotky se projektant (technický odborník) řídí několika aspekty, které ovlivňují návrh výkonu, typu a modelu.

  • vnější klima - to je závislé na poměrech v atmosféře
  • vnitřní klima - stav vzduchu v místnosti, na který působí:
  • vnitřní vlivy - osoby a jejich činnost, zařízení místnosti, stroje, přístroje a osvětlení.
  • vnější vlivy - venkovní klima, sluneční radiace, poloha a orientace budovy, druh, technologie a provedení stavby.

Dalšími aspekt, které jsou důležitými při návrhu klimatizačních systémů jsou teplota a vlhkost vzduchu v prostorách/místnosti; rychlost proudění vzduchu v prostorách/místnosti; požadavky na výměnu vzduchu prostřednictvím přirozeného/nuceného větrání; produkce tepla lidským/zvířecím organismem; tepelná pohoda. Pro názorný příklad závislosti výkonu klimatizační jednotky na objemu prostoru, který mají svým výkonem pokrývat, uvádíme tuto tabulku závislosti.

Objem prostor Výkon klimatizační jednotky
do 50 m3 2 kW
50 - 60 m3 2,7 kW
60 - 90 m3 3,5 kW
90 - 120 m3 5,0 kW
120 - 170 m3 7,0 kW
nad 170 m3 více jak 7,0 kW

Existují nějaké normativní či objektivní důvody pro klimatizaci?

Při výběru vhodného způsobu větrání či klimatizace je třeba se zaměřit nejprve na požadavky uživatele, na architektonické dispoziční podmínky (zvláště při rekonstrukcích), na pořizovací a provozní náklady, náklady spojené s údržbou a na ostatní požadavky. K nim patří mimo jiné požadavky na kvalitu a teplotu vzduchu. V průmyslových objektech to může být např. kvůli zajištění vhodných podmínek pro přesné měření nebo pro vysokou přesnost obrábění. V administrativních budovách to může být např. z důvodu dosažení nejvyšší pracovní výkonnosti administrativních pracovníků.
Obecně lze totiž říci, že člověk, který se při práci pohybuje, bude již při 23 °C pociťovat přílišné teplo. Teploty vzduchu kolem 30 °C a vyšší evokují nejenom nespokojenosti pracovníků, nýbrž ovlivňují i jejich pracovní nasazení. Z různých výzkumů a vědeckých studií vyplývá, že sedící člověk v lehkém letním oděvu je schopen nejvyššího výkonu při teplotě kolem 23 °C. Při teplotě 28 °C klesá jeho výkon o čtvrtinu Z tohoto vyplývá, že amortizační propočty při návrhu klimatizace zvláště v administrativních a průmyslových objektech by měly brát v úvahu i fyzikální parametry vzduchu, při nichž lze očekávat optimální pracovní výkon zaměstnanců..

Kvalifikovaní technici SMART ENERGY s.r.o. navrhují typ, systém, výkon klimatizace, koncepci soustavy a její stavební začlenění do objektu tak, aby bylo dosaženo co nejlepšího komfortu tepla, vlhkosti a odvětrání při optimálním poměru mezi investičními náklady a dosaženou úsporou energie.

Škála produktů pro klimatizaci prostor a úpravu vzduchu v rodinných domech, bytech, kancelářích, prodejních prostorách, hotelích, velkých administrativních budovách a průmyslových komplexech, benzínových stanicích od předních světových výrobců TOSHIBA a LG.
TOSHIBA VRF
TOSHIBA VRF
TOSHIBA MiNi - SMMS
TOSHIBA COMMERCIAL
TOSHIBA RESIDENTIAL
Nástěnné klimatizace LG ART COOL

tepelná čerpadla solární systémy klimatizace

SMART ENERGY s.r.o, Dřísy 136, 277 14 Praha – Východ tel./fax: 326 971 100, mobil 723 932 386 rklement@smart-energy.cz