Tepelná čerpadla NIBE - příslušenství

Zásobníky TUV NIBE
Akumulační nádrže NIBE UKV, AKIL
Nadstavbový modul NIBE FLM 30

Zásobníky TUV NIBE

tepelná čerpadla nibe

Obecné informace

Dvouplášťové ohřívače VPA jsou speciálně vyvinuté akumulační zásobníky pro ohřev teplé užitkové vody v otopných systémech s tepelnými čerpadly.

Ohřívače VPA však lze použít i s jinými zdroji tepla. Jsou dodávány ve třech rozdílných velikostech 200/70, 300/200 a 450/300.

Novinkou v nabídce a je akumulační zásobník pro kombinaci tepelného čerpadla a solárních systémů VPAS 300/450.

Technické provedení

Dvouplášťové ohřívače VPA se skládají ze dvou ocelových nádrží, které jsou spojeny celoobvodovým svárem. Toto technologické provedení zamezuje poškození plovoucí nádoby při manipulaci a instalaci.

Vnitřní vypláštění nádrže na TUV je provedeno měděným plechem.

VPA 300/200 se dodává také ve smaltovaném provedení.

Tepelná izolace bojlerů VPA je provedena ekologicky nezávadnou polyuretanovou pěnou s dokonalými izolačními vlastnostmi.

Ohřívače VPA jsou vybaveny vstupem pro instalaci elektrického topného tělesa a jímkou pro termostat nebo teplotní sondu pro měření teploty teplé vody.

Zásady instalace

Dvouplášťové ohřívače VPA jsou konstruovány jako stacionární pro svislou montáž. Přívodní potrubí studené vody musí být vybaveno bezpečnostními armaturami podle platných norem a předpisů.

Při ohřevu teplé vody na teplotu vyšší než 65 °C se doporučuje instalovat směšovací ventil pro snížení výstupní teploty teplé vody


Akumulační nádrže NIBE UKV, AKIL

tepelná čerpadla nibe

Obecné informace

Pro kombinaci s tepelnými čerpadly Nibe doporučujeme instalovat akumulační nádrže UKV nebo AKIL.

Akumulační nádrže UKV jsou určené pro kombinaci s tepelnými čerpadly. Jsou to ocelové nádrže izolované 40 mm polyuretanovou tepelnou izolací. Vhodně instalovaná akumulační nádrž v kombinaci s tepelným čerpadlem zajistí plynulý a bezproblémový provoz celého zdroje a sníží počet startů kompresoru tepelného čerpadla, čímž prodlouží jeho životnost.

Akumulační nádrže UKV se dodávají ve velikostech UKV 200, UKV 300 a UKV 500., kde značení udává objem vody v litrech.

AKIL 500 je stacionární zásobníková nádrž opatřená měděným vypláštěním pro akumulační ohřev vody určená pro objekty s vyšší potřebou vody. Je určená pro horizontální montáž s možností instalace až tří nádrží na sebe.

V případě instalace více nádrží se doporučuje nádrže umístit vývody na stejnou stranu pro jednoduché sériové propojení jednotlivých nádrží.

AKIL 500 je tepelné izolována bez freonovou polyuretanovou izolací o síle 40 mm.


Nadstavbový modul NIBE FLM 30

tepelná čerpadla nibe

Obecné informace

Modul FLM 30 je nástavbový modul zajišťující regeneraci zemních kolektorů nebo vrtů a řízené větrání obytných prostorů vytápěného objektu.

Modul FLM 30 je speciálně vyvinut pro kombinaci s tepelnými čerpadly země/voda FIGHTER 1120 a 1220.

V modulu FLM 30 je instalovaný ventilátor pro řízené větrání a oběhové čerpadlo, které zajišťuje cirkulaci primárního média přes tepelný výměník, na kterém dochází k předání energie z odsávaného vzduchu z vnitřních prostorů.

Použitím modulu FLM 30 se významně zlepšuje topný faktor tepelného čerpadla.

Při instalaci modulu FLM 30 lze po důkladném výpočtu zkrátit velikost primárního kolektoru nebo vrtu.

Modul FLM 30 lze instalovat přímo na tepelné čerpadlo FIGHTER 1220 nebo pomocí konzolí lze připevnit na stěnu.


Zásobníky TUV NIBE
Akumulační nádrže NIBE UKV, AKIL
Nadstavbový modul NIBE FLM 30

tepelná čerpadla solární systémy klimatizace

SMART ENERGY s.r.o, Dřísy 136, 277 14 Praha – Východ tel./fax: 326 971 100, mobil 723 932 386 rklement@smart-energy.cz      POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ