Tepelná čerpadla NIBE typu země/voda, voda/voda

NIBE F1145
NIBE F1245
NIBE FIGHTER 1150 s regulací
NIBE FIGHTER 1250 s regulací
NIBE FIGHTER 1330
NIBE FIGHTER 1240
NIBE FIGHTER 1140

NIBE F1145

Obecné informace

tepelná čerpadla nibe

NIBE F1145 je tepelné čerpadlo systému země/voda, voda/voda pro vytápění rodinných domů či jiných objektů. NIBE F1145 je produkt nové generace tepelných čerpadel NIBE, která jsou úspornější než jejich předchůdci, ale jsou především navržena pro velice jednoduché a uživatelsky přátelské ovládání. Instalací NIBE F1145 si výrazně snížíte náklady na energie pro dům až o 80%, ale i výrazně snížíte produkci emisí.
Nadčasový design NIBE celý svůj sortiment tepelných čerpadel a příslušenství vyrábí modulárně tak aby se tepelná čerpadla i zásobníkové ohřívače daly kombinovat a designově ladily.
Neuvěřitelná tichost Maximálním důrazem na izolaci, jsou tepelná čerpadla NIBE natolik tichá, že se budete chodit přesvědčit, zda jsou v provozu.

Hlavní rysy NIBE F1145:

 • Velký barevný ovládací panel s přehlednými symboly a ikonami
 • Srozumitelné ovládací prvky usnadňují řízení a ovládání tepelného čerpadla
 • Ovládání dvou topných křivek (otopná tělesa a podlahové topení)
 • Příprava chlazení (s příslušenstvím)
 • Hodiny reálného času
 • Časovač pro řízení teploty
 • Časovač pro řízení ohřevu teplé vody
 • Příprava pro komunikaci a řízení prostřednictvím mobilního telefonu či internetu
 • Ovládání ohřevu bazénu
 • Záznam alarmů (poruchových stavů) pro usnadnění servisu.
 • Volba jazyka
 • Relé měkkého startu kompresoru
 • Možnost pracovat až se čtyřmi různými topnými okruhy
 • Zobrazení teploty chladiva

NIBE F1245

Obecné informace

tepelná čerpadla nibe

NIBE F1245 je kompletní tepelné čerpadlo systému země/voda, voda/voda pro vytápění rodinných domů a ohřev teplé vody ve vestavěném zásobníku o objemu 180 litrů. NIBE F1245 je produkt nové generace tepelných čerpadel NIBE, která jsou úspornější než jejich předchůdci, ale jsou především navržena pro velice jednoduché a uživatesky přátelské ovládání. Instalací NIBE F2145 si výrazně snížíte náklady na energie pro dům až o 80%, ale i výrazně snížíte produkci emisí.
Nadčasový design NIBE celý svůj sortiment tepelných čerpadel a příslušenství vyrábí modulárně tak aby se tepelná čerpadla i zásobníkové ohřívače daly kombinovat a designově ladily.
Neuvěřitelná tichost Maximálním důrazem na izolaci, jsou tepelná čerpadla NIBE natolik tichá, že se budete chodit přesvědčit, zda jsou v provozu.

Hlavní rysy NIBE F1245:

 • Velký barevný ovládací panel s přehlednými symboly a ikonami
 • Srozumitelné ovládací prvky usnadňují řízení a ovládání tepelného čerpadla
 • Ovládání dvou topných křivek (otopná tělesa a podlahové topení)
 • Příprava chlazení (s příslušenstvím)
 • Hodiny reálného času
 • Časovač pro řízení teploty
 • Časovač pro řízení ohřevu teplé vody
 • Příprava pro komunikaci a řízení prostřednictvím mobilního telefonu či internetu
 • Ovládání ohřevu bazénu
 • Záznam alarmů (poruchových stavů) pro usnadnění servisu.
 • Volba jazyka
 • Relé měkkého startu kompresoru
 • Možnost pracovat až se čtyřmi různými topnými okruhy
 • Zobrazení teploty chladiva

NIBE FIGHTER 1150-čerpadlo s plynulou regulací výkonu 3,9-16kW

Obecné informace

tepelná čerpadla nibe

První tepelné čerpadlo systému země-voda a voda-voda vybavené plynulou regulací výkonu kompresoru. Revoluční řešení zahrnující kompresor řízený frekvenčním měničem s instalovaným inteligentním řídicím systémem.
Nastupuje nová generace tepelných čerpadel Zvenku vypadá stejně jako jakékoli jiné běžné čerpadlo země-voda, avšak uvnitř najdeme mnoho zcela nových prvků. Nastupuje nová generace tepelných čerpadel!
NIBE Fighter 1150 je prvním tepelným čerpadlem systému země-voda a voda-voda, které je vybaveno plynulou regulací výkonu kompresoru. Jeho revoluční konstrukce zahrnuje kompresor řízený frekvenčním měničem s instalovaným inteligentním řídicím systémem.
To znamená, že se tepelné čerpadlo v kterémkoli okamžiku automaticky přizpůsobí požadavkům na vytápění dané budovy. Když je třeba více topného výkonu nebo více teplé vody, jeho výkon se zvýší, když je potřeba tepla nižší, sníží se příslušným způsobem otáčky kompresoru a výkon se sníží.
Rozšiřujte, postavte bazén, renovujte … Zvolíte-li Fighter 1150, získáváte možnost dalšího zvětšování vytápěných prostor. Jeho vysoký výkon (max. 16 kW) vám umožní v budoucnu rozšířit váš dům i postavit vytápěný bazén bez nutnosti zvyšování instalované kapacity tepelného čerpadla. Další výhodou je, že vyžaduje malý montážní prostor a snadno se instaluje.

 • Automatické nastavení výkonu od 3,9 do 16 kW podle aktuálních potřeb tepla pro danou budovu.
 • Integrované 9 kW topné těleso
 • Je vybaveno řídicím systémem, který zajišťuje optimální a bezpečný provoz. Na LCD displeji se zobrazují přehledné informace o aktuálním stavu tepelného čerpadla, jeho době provozu i o všech důležitých teplotách.
 • Integrované hodiny pro naplánování ohřevu extra teplé vody a snižování či zvyšování teploty na výstupu.
 • Příprava pro připojení dalšího externího ohřívače teplé vody, rekuperační jednotky, ohřevu bazénu atd.
 • V horkých letních dnech umožňuje chlazení pomocí konvektorů s ventilátory.
 • Příprava pro řízení dvou otopných systémů s různými provozními teplotami, například radiátorů a podlahového topení.
 • Ovládejte a kontrolujte své tepelné čerpadlo pomocí internetu nebo mobilního telefonu

NIBE FIGHTER 1250-čerpadlo s plynulou regulací výkonu 3,9-16kW

Obecné informace

tepelná čerpadla nibe

První tepelné čerpadlo systému země-voda a voda-voda vybavené plynulou regulací výkonu kompresoru. Revoluční řešení zahrnující kompresor řízený frekvenčním měničem s instalovaným inteligentním řídicím systémem.
Tepelné čerpadlo s nejvyšším ročním topným faktorem Vzhledem k tomu, že toto tepelné čerpadlo pracuje za optimálních provozních podmínek po celý rok, maximalizuje své přínosy a minimalizuje provozní náklady.
Protože kompresor a oběhová čerpadla jsou řízeny frekvenčním měničem, nemusí být toto tepelné čerpadlo projektováno s výkonovou rezervou, což současně vede ke zvýšení jeho celoroční průměrné účinnosti a nižším provozním nákladům. Rozšiřujte, postavte bazén, renovujte … Zvolíte-li Fighter 1250, získáváte možnost dalšího zvětšování vytápěných prostor. Jeho vysoký výkon (max. 16 kW) vám umožní v budoucnu rozšířit váš dům i postavit vytápěný bazén bez nutnosti zvyšování instalované kapacity tepelného čerpadla. Další výhodou je, že vyžaduje malý montážní prostor a snadno se instaluje.

 • Vestavěný 160-ti litrový ohřívač teplé vody.
 • Automatické nastavení výkonu od 3,9 do 16 kW podle aktuálních potřeb tepla pro danou budovu.
 • Integrované 8 kW topné těleso se automaticky zapne jako rezervní zdroj v případě, že během provozu
 • k poruše, která zapříčiní přerušení dodávky tepla tepelným čerpadlem.
 • Je vybaveno řídicím systémem, který zajišťuje optimální a bezpečný provoz. Na LCD displeji se zobrazují přehledné informace o aktuálním stavu tepelného čerpadla, jeho době provozu i o všech důležitých teplotách.
 • Integrované hodiny pro naplánování ohřevu extra teplé vody a snižování či zvyšování teploty na výstupu.
 • Příprava pro připojení dalšího externího ohřívače teplé vody, rekuperační jednotky, ohřevu bazénu atd.
 • V horkých letních dnech umožňuje chlazení pomocí konvektorů s ventilátory.
 • Příprava pro řízení dvou otopných systémů s různými provozními teplotami, například radiátorů a podlahového topení.
 • Ovládejte a kontrolujte své tepelné čerpadlo pomocí internetu nebo mobilního telefonu

NIBE FIGHTER 1330

Obecné informace

tepelná čerpadla nibe

Tepelné čerpadlo NIBE FIGHTER 1330 je kompletní tepelné čerpadlo pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody v bytových domech, školách, penzionech, provozovnách a podobných objektech s vyšší tepelnou ztrátou nebo požadavkem na velké množství teplé užitkové vody.

V případě požadavku na chlazení vnitřních prostorů se tepelné čerpadlo kombinuje s přídavným modulem HPAC a s konvektory s ventilátorem.

FIGHTER 1330 je dodáváno ve 3 výkonech 22 kW, 30 kW a 40 kW.

FIGHTER 1330 je určeno pro odběr energie z plošného zemního kolektoru, hlubinného zemního vrtu, nebo pro odběr energie ze spodní vody.

FIGHTER 1330 je vhodné pro vytápění nízkoteplotními otopnými soustavami s maximálním teplotním spádem 55/45°C.

V případě potřeby vyšších výkonů se FIGHTER 1330 zapojuje do kaskády.

Vybavení tepelného čerpadla

FIGHTER 1330 se skládá ze dvou jednotek tepelného čerpadla pro lepší regulaci topného výkonu. Tepelné čerpadlo je kompletně připraveno pro přímé připojení k otopné soustavě a k systému primárního okruhu.

FIGHTER 1330 je vybaveno oběhovými čerpadly pro otopný okruh i pro okruh primární. V příslušenství tepelného čerpadla je pojistný ventil a tlaková expanzní nádoba primárního okruhu, filtry nečistot primárního i otopného okruhu a pružné hadice pro eliminaci přenosu chvění do otopných soustav. Provoz doplňkového zdroje je řízen regulací tepelného čerpadla.

Pro ohřev teplé užitkové vody se FIGHTER 1330 kombinuje s dvouplášťovými ohřívači vody NIBE VPA.

Celý systém vytápění a ohřevu teplé užitkové vody řídí vestavěná mikroprocesorová řídící jednotka, která pracuje s ekvitermní regulací pro optimalizaci teploty otopného média v závislosti na aktuální venkovní teplotě.

FIGHTER 1330 obsahuje jednoduchý ovládací panel, který s uživatelem komunikuje prostřednictvím přehledného dvouřádkového displeje.


NIBE FIGHTER 1240

Obecné informace

Tepelné čerpadlo NIBE FIGHTER 1240 je vybaveno ovládacím panelem s mnoha uživatelskými funkcemi. Dodává se ve výkonech od 5 do 17 kW a jeho hlavní charakteristikou je:

tepelná čerpadla nibe
 • Větší ovládací panel pro snadné porozumění symbolům a údajům o chodu tepelného čerpadla.
 • Jednotlivá menu jsou jednoduchá a srozumitelná pro uživatele.
 • Možnost ovládání podle dvou topných křivek.
 • Příprava pro software pro klimatizační a chladící jednotku.
 • Ovládání režimu tepelného čerpadla podle skutečného času.
 • Časovač pro řízení poklesů a vzrůstů pokojové teploty.
 • Časovač pro řízení ohřevu teplé užitkové vody.
 • Časovač pro blokování doplňkového zdroje.
 • Konektor pro GSM a internetovou komunikaci.
 • Ovládání ohřevu bazénu.
 • Archivace alarmů pro snadný servis.
 • Jednotka měkkého startu.
 • Možnost pracovat až se čtyřmi různými okruhy.
 • Měření teploty i na okruhu chladiva.

FIGHTER 1240 se skládá z jednotky tepelného čerpadla, zásobníku pro ohřev vody, elektrického modulu, který slouží jako elektrokotel, oběhových čerpadel a řídícího systému.

FIGHTER 1240 má vestavěna oběhová čerpadla primárního i topného okruhu pro jednoduchou instalaci napojení topného a primárního okruhu.

Získávaní primárního tepla (z vrtů, plošného kolektoru nebo spodní vody) je prováděno v uzavřeném okruhu, ve kterém cirkuluje směs vody a ekologicky nezávadné nemrznoucí kapaliny.

Využití spodní vody jako zdroje primárního tepla, je možné za předpokladu instalace vloženého výměníku.

Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda FIGHTER 1240 je vybaveno nejnovějšími prvky a komponenty pro spolehlivý a úsporný provoz.


NIBE FIGHTER 1140

Obecné informace

Tepelné čerpadlo NIBE FIGHTER 1140 je vybaveno ovládacím panelem s mnoha uživatelskými funkcemi. Dodává se ve výkonech od 5 do 17 kW a jeho hlavní charakteristikou je:

tepelná čerpadla nibe
 • Ovládací panel pro snadné porozumění symbolům a údajům o chodu tepelného čerpadla.
 • Jednotlivá menu jsou jednoduchá a srozumitelná pro uživatele.
 • Možnost ovládání podle dvou topných křivek.
 • Příprava pro software pro klimatizační a chladící jednotku.
 • Ovládání režimu tepelného čerpadla podle skutečného času.
 • Časovač pro řízení poklesů a vzrůstů pokojové teploty.
 • Časovač pro řízení ohřevu teplé vody.
 • Časovač pro blokování doplňkového zdroje.
 • Konektor pro GSM a internetovou komunikaci.
 • Ovládání ohřevu bazénu.
 • Archivace alarmů pro snadný servis.
 • Jednotka měkkého startu.
 • Možnost pracovat až se čtyřmi různými okruhy.
 • Měření teploty i na okruhu chladiva.

Fighter 1140 má zabudováno elektrické topné těleso o výkonu 9 kW, které slouží jako bivalentní zdroj v případě, že tepelné čerpadlo samo v mimořádně nízkých teplotách nedokáže pokrýt potřeby domu.

FIGHTER 1140 se skládá z jednotky tepelného čerpadla, oběhových čerpadel a řídicího systému. FIGHTER 1140 má vestavěna oběhová čerpadla primárního i topného okruhu pro jednoduchou instalaci napojení topného a primárního okruhu.

Získávaní primárního tepla (z vrtů, plošného kolektoru nebo spodní vody) je prováděno v uzavřeném okruhu, ve kterém cirkuluje směs vody a ekologicky nezávadné nemrznoucí kapaliny.

Využití spodní vody jako zdroje primárního tepla, je možné za předpokladu instalace vloženého výměníku.

Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda FIGHTER 1140 je vybaveno nejnovějšími prvky a komponenty pro spolehlivý a úsporný provoz.

Pro ohřev vody se zapojuje se speciálními zásobníky NIBE VPA.


NIBE F1145
NIBE F1245
NIBE FIGHTER 1150 s regulací
NIBE FIGHTER 1250 s regulací
NIBE FIGHTER 1330
NIBE FIGHTER 1240
NIBE FIGHTER 1140

tepelná čerpadla solární systémy klimatizace

SMART ENERGY s.r.o, Dřísy 136, 277 14 Praha – Východ tel./fax: 326 971 100, mobil 723 932 386 rklement@smart-energy.cz      POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ