SOLÁRNÍ SYSTÉMY - možná řešení

V rámci oboru „ Solární systémy“ si Vám dovolujeme doporučit v případě požadavku ohřevu TUV a ohřevu bazénové vody prostřednictvím solárních panelů, následující čtyři typové solární sestavy.
Tyto typové sestavy jsou konfigurovány na straně odběru (TUV, bazénová voda) tak, aby dostatečně pokryly nároky uživatele. Na straně zdroje tepelné energie jsou konfigurovány tak, aby spolehlivě zajistily potřebné množství tepla.
Celý systém je regulován tak, abych tvořil kompaktní celek, který bude využívat minimálně jako zdroj tepelné energie – elektrickou energii, a maximálně jako zdroj tepelné energie – sluneční, ekologicky šetrnou, energii.

Výhodou těchto typových sestav je:

  • Výhodná cena sestavy s možností získání dotace SFŽP
  • Konfigurace sestavy a jednotlivých prvků na základě ověřené funkčnosti
  • Vysoká účinnost doporučených solárních panelů
  • Jednoduchá instalace sestavy
  • Snadná obsluha a regulace systému
  • Minimální údržba bez nutnosti odborných znalostí.


Přehled typových sestav systémů solárního ohřevu vody:


sestava tv2 - ohřev TUV do 200 l
sestava tv3 - ohřev TUV do 300 l
sestava TVB4 - ohřev TUV do 500 l + bazén
sestava AB6 - ohřev TUV do 700 l + bazén


solární systém sestava TV2
Položka Typ Počet kusů
Solární kolektor FSC 24 2
Expanzní nádoba **) 1
Odvzdušňovací ventil **) 1
Ventil expanzní nádoby **) 1
Směšovací ventil **) 1
Plnící ventil Regusol 3 1
Zásobník TUV 200 l 1
Regulace TR-0301 1
Hnací sada Regusol 130/III 1

Orientační cena sestavy TV2 je 49.990,00 CZK bez DPH *).
Typizovaná serstava TV2 je doporučená pro ohřev TUV do 200 l.


solární systém sestava TV3
Položka Typ Počet kusů
Solární kolektor FSC 24 3
Expanzní nádoba **) 1
Odvzdušňovací ventil **) 1
Ventil expanzní nádoby **) 1
Směšovací ventil **) 1
Plnící ventil Regusol 3 1
Zásobník TUV 300 l 1
Regulace TR-0301 1
Hnací sada Regusol 130/III 1

Orientační cena sestavy TV3 je 64.990,00 CZK bez DPH *).
Typizovaná serstava TV3 je doporučená pro ohřev TUV do 300 l.


solární systém sestava TVB4
Položka Typ Počet kusů
Solární kolektor FSC 24 4
Expanzní nádoba **) 1
Odvzdušňovací ventil **) 1
Ventil expanzní nádoby **) 1
Směšovací ventil **) 1
Plnící ventil Regusol 3 1
Zásobník TUV 500 l 1
Regulace TR-0603 1
Hnací sada I Regusol 130/III 1
Hnací sada II Regusol 130/I 1
Bazénový výměník P40 trubkový 1

Orientační cena sestavy TVB4 je 99.990,00 CZK bez DPH *).
Typizovaná serstava TVB4 je doporučená pro ohřev TUV do 500 l + bazén.


solární systém sestava AB6
Položka Typ Počet kusů
Solární kolektor FSC 24 6
Expanzní nádoba **) 1
Odvzdušňovací ventil **) 1
Ventil expanzní nádoby **) 1
Směšovací ventil **) 1
Plnící ventil Regusol 3 1
Zásobník TUV 500 l 1
Regulace TR-0603 1
Hnací sada I Regusol 130/III 1
Hnací sada II Regusol 130/I 1
Bazénový výměník P40 trubkový 1

Orientační cena sestavy AB6 je 149.990,00 CZK bez DPH *).
Typizovaná serstava AB6 je doporučená pro ohřev TUV do 700 l + bazén.


*) Cena je uvedena jako orientační, v CZK bez DPH. V ceně je zahrnuta nemrznoucí kapalina. V ceně není zahrnuta montáž systému, napojení na rozvod vody, elektroinstalační, instalační a izolační materiál, topná a tlaková zkouška. V ceně není zahrnuta dotaze SFŽP.
**) Položky takto označené jsou zahrnuty do orientační ceny sestavy, typ je navržen individuálně.


sestava tv2 - ohřev TUV do 200 l
sestava tv3 - ohřev TUV do 300 l
sestava TVB4 - ohřev TUV do 500 l + bazén
sestava AB6 - ohřev TUV do 700 l + bazén

tepelná čerpadla solární systémy klimatizace

SMART ENERGY s.r.o, Dřísy 136, 277 14 Praha – Východ tel./fax: 326 971 100, mobil 723 932 386 rklement@smart-energy.cz